Hobby 610 Prestige - 89

Hobby 610 Prestiqe - 89
I ett relativt okej skick, Bedömning görs på plats.
PRIS 22.500