Bud & Transport

Bud & Transporttjänster

2019-09-11 - "Vi kan ej i dagsläget åta oss transporttjänster då vi håller på med vårt Transporttillstånd"

Avsändaren är ansvarig för att vikt och mått är korrekt angiven för varje sändning som skickas. Sändningens totala mått/vikt ligger till grund för en riktig beräkning av priset. Avvikelser i frakterna som följd av fel angivna mått/vikt korrigeras för fraktbetalarens räkning vid fakturering.
 
All frakt beräknas per registrerad sändning, oavsett antal kolli och utförs efter beställd tjänst och efter angiven fraktberäkning. En sändning är definierat i en fraktsedel med en avsändare och en mottagare av gods, fraktberäknat mot angiven vikt/volym.
 
Transportpriserna är beräknade efter så kallad frakt dragande vikt.
Med frakt dragande vikt avses den högsta av verklig vikt och skrymmande vikter.
Skrymmande vikter beräknas enligt följande omräkningsfaktorer:
 
Kubikmeter (m3): Kollits (längd * bredd * höjd) i meter.
 
Pallplats (ppl):

  • Pallar med bottenmåtten (1,2 m * 0,80 m) där godsets beskaffenhet ej tål en belastning på mer än 400 kg/m2 eller att pallens ovansida ej är plan;
    • Att höjden på godset överstiger 1,50 meter

 
För gods inom Sverige beräknas skrymmande vikten enligt följande:
1 m3 (kubikmeter) = 380 kg
1 ppl (pallplats) = 880 kg
1 flm (flakmeter) = 2110 kg


För gods inom Europa (Norden exkluderat):
1 m3 (kubikmeter) = 463 kg
1 ppl (pallplats) = 940 kg
1 flm (flakmeter) = 2210 kg


Flytttjänster

Här räknar vi lite annorlunda, här är det per volym och halvdag och per Km.
Kontakta oss för mer information så vi kan ge dig den bästa offerten.